top of page

Realisaties '20-'21: 

1. We financierden de modernisering van de opleidingslokalen voor het opleidingscentrum Etage / Agribel. Het ging daarbij vooral over de installatie van electriciteitsvoorziening op basis van zonnepanelen. Deze investering was nodig om de lessen op een professionele en goede didactische manier te laten verlopen. Pèp Lib ondersteunde deze investering voor 9000 €.

 

2. We investeerden in een Gierst -en maïsmolen, de aankoop van gierst -en mais zaaigoed en de bouw van depot voor de gierstmolen voor de partner Komite Lakay. Door deze ondersteuning beschikt de dorpsgemeenschap van komité over een eigen gierstmolen. Voor het functioneren van deze gierstmolen werd er ook een depot gebouwd

Daarnaast werd de teelt van gierst ondersteund door aankoop van zaaigoed. Gezien gierst zich uitstekend aanpast aan het klimaat en beschikbare landbouwgrond, gaat het om een duurzame investering. Totaal investeringsbedrag = 6000 €

 

3. We ondersteunden voor 5000 € de werking van het opleidingscentrum ETAGE.

4. We investeerden in de imkerij voor het opleidingscentrum ETAGE en coöperatief AGRIBEL voor €2500.

 

5. We financierden voor 1500 € de infrastructuur voor afstandsonderwijs van het opleidingscentrum ETAGE. Door de precaire veiligheidssituatie in Haïti is het voor sommige leerkrachten van het opleidingscentrum onmogelijk om op een veilige manier vanuit de hoofdstad naar het opleidingscentrum te reizen. Door deze investering hoeven leerkrachten geen verplaatsingen meer te doen.

6. We ondersteunden de uitbreiding van de koffieplantage en boomkwekerij voor de partner Komite Lakay. Hierbij werd geïnvesteerd in een boomkwekerij voor advocado en citrusbomen. Deze bomen passen binnen een herbebossingscampagne die ook de voedselzekerheid van de families ondersteunen. In een latere fase zullen deze bomen zorgen voor de nodige schaduw voor de verdere uitbouw van de koffie-teelt. Investeringsbedrag = € 4000 

7. Eind juni zullen we €4000 overschrijven om ETAGE te ondersteunen bij de schade die ze hebben geleden bij overstromingen.

Toekomstdroom '22/'23

  1. Voor onze partner ETAGE/AGRIBEL willen we verder Investeren in de kippenkwekerijk en Imkerij. Op deze wijze zal de coöperatief economisch sterker staan.

  2. Voor onze partner KOMITE LAKAY zullen we de uitbouw vaan de materialen depot verder ondersteunen. Daarnaast wensen we met zonnepanelen het depot van elektriciteit te voorzien.

 

Agribel plaatsbezoek.jpg
bottom of page